Blogi‎ > ‎

3 POINTTIA SOTESTA

lähettänyt Saara Leivo 23.3.2017 klo 2.49   [ 23.3.2017 klo 2.50 päivitetty ]

Asiakkaasta tulee kuningas!

Sote-uudistuksen toteutuminen hallituksen kaavailujen mukaisena mullistaisi todella tavallisen kansalaisen arkea. Nykyisellään asiakkaat valittavat erityisesti lääkärien alituista vaihtumista. Mikäli valinnanvapauslaki menee läpi eduskunnassa, se tarkoittaa sitä, että asiakas/kuntalainen saa tulevaisuudessa oikeasti valita, kuka häntä tai läheistään hoitaa. Asiakasta on lakiluonnoksen mukaan kuultava ja hänen on saatava valita esim. lääkärin, joka häntä hoitaa. Mikäli hän tarvitsee esim. fysioterapiaa, hän on oikeutettu saamaan maksusetelin, jolla hän voi valita haluamansa palveluntuottajan.

Kansalainen saa ensiksi vapaasti valita, meneekö julkiseen, yksityiseen vai kolmannen sektorin omistamaan sote-keskukseen. Valintaan on sitouduttava vuodeksi kerrallaan. Valinnan voi tehdä eri puolilla Suomea olevista sote-keskuksista.

Vammaisten ja ikäihmisten palveluntarve arvioidaan maakunnan toimesta. Maakunta antaa asiakassetelin tarvittavaan palveluun tai asiakkaalle myönnetään henkilökohtainen budjetti, jonka turvin hän voi hankkia tarvitsemansa palvelut (esim. kuljetuspalvelut ja henkilökohtainen avustaja). Kansalainen itse päättää, mitä palveluja hän hankkii ja kenet hän valitsee palveluntuottajakseen.

Luvassa on siis enemmän mahdollisuuksia valita mieluinen hoitopaikka tai lääkäri, mutta myös piteneviä matkoja päivystykseen ja erikoissairaanhoitoon. Matkat päivystykseen pitenevät, kun laajan päivystyksen sairaaloiden määrä vähenee. Meillä Kuusamossa päivystys onneksi säilyy. Matkat erikoisalojen hoitoihin pitenevät, sillä erikoistumista vaativia sekä harvinaisia ja kalliita palveluja keskitetään viiteen yliopistosairaalaan ja seitsemään laajan päivystyksen sairaalaan. Toisaalta osaaminen myös keskittyy ja johtaa parantuvaan laatuun ja huippuosaamiseen.

Veronmaksajan piikki ei ole enää auki!

Suomen talous potee vakavaa kestävyysvajetta, koska maamme sosiaali- ja terveyspalvelujen menot ovat jatkuvasti kasvaneet. Nyt tehtävällä sote-ratkaisulla tavoitellaan 3 miljardin kustannussäästöä vuoteen 2029 mennessä.

Monet kunnat ovat olleet ahdingossa alati kasvavien sote-menojen vuoksi. Veroprosenttia on jouduttu korottamaan eikä sekään ole riittänyt kuin välttämättömiin sairaanhoidon kuluihin, joten  ennaltaehkäisevästä sosiaali- ja terveystyöstä on jouduttu tinkimään. Hoitoon pääseminen viivästyy, vaivat pahenevat ja kustannukset lisääntyvät. Mikäli nykymeno jatkuu, näkyy se sekä kuntien että meidän jokaisen kukkarossa. Jotain on tehtävä, näin ei voida jatkaa.

On luvattu, että kuntaverotus ei uudistuksen vuoksi kiristy. Kunnallisvero ei sote-uudistuksen myötä nouse. Sote-palvelut järjestetään valtion keräämillä veroilla, jotka luovutetaan maakuntien käyttöön. Siirrytään monikanavaisesta rahoitusmallista yksikanavaiseen. Vastuu palveluiden järjestämisestä ja kasvavista sote-menoista siirtyy kunnilta maakunnille eli leveämmille hartioille.

Lähipalvelut on turvattava paikallisella yrittäjyydellä!

Avautuvat markkinat houkuttelevat suuryritykset pelikentälle. Meidän kuntapäättäjien on pidettävä huoli, että pienten, paikallisten, lähipalveluja kustannustehokkaasti ja laadukkaasti tuottavien sote-yrittäjien pääseminen mukaan tuottamaan palveluja turvataan. Hoiva-alalle syntyy yritteliäisyyttä ja yrityksiä, jotka luovat kaivattuja työpaikkoja. Ihmiset tarvitsevat kotiin tuotavia tukipalveluja toimintakykynsä tueksi selvitäkseen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Kukapa ne paremmin ja notkeammin tuottaa kuin esimerkiksi tuttu ja turvallinen kotipalveluyrittäjä tai fysioterapeutti.