Blogi‎ > ‎

”Me ei olla vammaisia, me ollaan kuntalaisia”

lähettänyt Tuula Mustonen 2.2.2015 klo 16.07

Kuusamon kaupungin vammaispoliittinen ohjelma julkaistiin kaupungin valtuustossa 2.2.2015. Ohjelman lähtökohtana on vammaisten kuntalaisten perusoikeuksien toteutuminen yhdenvertaisesti sekä osallisuuden kehittäminen.

Esteettömyys on fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen ympäristön toteutumista siten, että jokainen voi toimintakyvystään riippumatta toimia yhdenvertaisesti ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Kuusamon kaupunkistrategiassa yhtenä tavoitteena on esteettömyys. Toivoisin, että esteettömyys huomioitaisiin kaikessa julkisessa uudis- ja korjausrakentamisessa sitä erikseen pyytämättä tai jälkikäteen korjaten.

Kuluneen syksyn ja talven aikana liikuntaesteisiä kuntalaisiamme on keskusteluttanut useat konkreettiset asiat, joissa mielestäni olisi auttanut oikea asenne ja vammaisten läheistemme liikuntarajoitteiden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa.

Kehitysvammaisten taidekerho siirrettiin Kuusamo-opiston kolmanteen kerrokseen, jonne ei ole hissiä. Muuta tilaa ei ollut tarjolla. Kuusamo-talon vammaisten lasten musiikkikerho siirrettiin pommisuojaan, jonne johtaa vain jyrkät kiviportaat. Toista tilaa ei tällekään ryhmälle ollut osoittaa, vaikkakin kokoontuminen on myöhään illalla. Nilon kouluun tehtiin peruskorjauksen yhteydessä komea ja leveä sisääntulo, mutta siitä unohtui tai säästösyistä jätettiin pois pyörätuoliluiska. Liikuntaesteiset ohjataan kulkemaan talon toiselta puolelta sivuovesta. Kirkkosaareen johtava silta korjattiin jälkikäteen liikuntaesteettömäksi.

Kuusamon kaupungin kirjaston sisääntulon ovet ollaan nyt uusimassa. Välitänkin nyt liikuntaesteisen kuntalaisemme toiveen suunnittelijoille siitä, että myös kirjastoon johtavaa pyörätuoliluiskaa loivennettaisiin siten, että alentuneillakin lihasvoimilla ilman avustajaa kirjastoon olisi esteetön pääsy pyörätuolilla ilman henkilökohtaista avustajaa. Samoin eteisaulan kivilaatta tulisi tasoittaa, koska nykyinen ongelma on avatun hissin oven juuttuminen epätasaiseen lattiakiveykseen, jonka jälkeen liikuntavammainen ei saa hissistä käsin ovea suljetuksi ilman avustajaa.

Kuusamo-opiston juhlasalista ollaan suunnittelemassa Kuusamon Näyttämölle tiloja. On toivottavaa, että myös liikuntavammaiset henkilöt huomioitaisiin nyt jo suunnitteluvaiheessa yhtenä tasa-arvoisena kulttuurin käyttäjäryhmänä.

Edellä esittämäni asiat ovat pieniä asioita meille ”tervejalkaisille”, mutta isoja esteitä vammaiselle ihmiselle. Monet näistä tulevat kuntoon pienin kustannuksin ja esteet tulisi kartoittaa jo suunnitteluvaiheessa. Kyse on enemmänkin asenteesta kuin määrärahojen niukkuudesta. 

                                                                                                                    Tuula Mustonen

                                                                                                                    kansanedustajaehdokas

Comments