Blogi‎ > ‎

Miksi päätin lähteä mukaan?

lähettänyt Tuula Mustonen 30.10.2014 klo 5.30   [ päivittänyt 22.3.2015 klo 6.30 Tuula Mustonen ]

Olen elämäntyöni vaikeavammaisten fysioterapeuttina ja pitkän linjan fysioterapia-alan yrittäjänä tehnyt kotiseuturakas kuusamolainen kuntapoliitikko. Viikonloppuna tulin valituksi Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen kansanedustajaehdokkaaksi.

Lähdin mukaan, koska koen vahvasti, että sote-uudistuksen ollessa valmisteilla tarvitaan myös valtakunnan tason päätöksenteon pohjaksi käytännön kokemusta ja näkemystä kentältä. Kannustajani ministeri Risikko pyysi minua asettumaan ehdokkaaksi. Hän on kertonut arvostavansa vahvaa kokemustani yhteiskunnassamme ajankohtaisissa sote-asioissa. Olen saanut tärkeää tukea myös Kokoomus-yhteisöltäni, jossa pitkää kokemustani sote-alan yrittäjänä arvostetaan: yrityksemme Fysiokuusamo Oy juhli viime vuonna 30-vuotista toimintaansa.

Olen halunnut käyttää ihmisläheisessä ammatissani hankkimaani osaamista myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toimin toista kautta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuutettuna ja siellä Kokoomus-ryhmän puheenjohtajana. Lisäksi olen Suomen Yrittäjien hallituksen varajäsen ja SY:n hyvinvointipalvelujen valiokunnan jäsen. Kuntapoliitikon kokemusta on kertynyt 14 vuotta valtuutettuna ja yhden kauden kaupunginhallituksessa.

 Koen päätöksenteossa sydämenasiakseni vammaisten ja ikäihmisten palvelujen kehittämisen sekä omaishoitajien tukemisen. Elämäntyöni vaikeavammaisten kuntoutukseen erikoistuneena fysioterapeuttina on tarjonnut aitiopaikan seurata vammaisten ja heidän perheidensä selviytymistä arjessa ja olla heidän tukenaan. Omaishoitajuudesta minulla itselläni on 16 vuoden arvokas omakohtainen kokemus.

Tunnen sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä ne välttämättömät palvelutarpeet, joita liittyy vammaisen ihmisen kotona selviytymiseen sekä omaisen ansiotyön ja hoidon yhteensovittamiseen. Perheen tukeminen, erityislapsen sijoittuminen päiväkotiin, koulutielle ja omaan asumiseen vaatii monenlaisia tukitoimia ja notkeutta palveluja järjestävältä virkakoneistolta. Tarvitaan myös koulu- ja henkilökohtaisia avustajia. Puolison vammautuminen tai hänen toimintakykynsä heikkeneminen aiheuttaa perheissä tilanteita, joissa tarvitaan yhteiskunnan apua. Ikäihmisille saattaa tulla toimeentulo-ongelmia tilanteessa, jossa toinen puoliso joutuu hoivakotiin ja on selvittävä sekä hoitomaksuista että yhteisen kodin menoista.

Kannan huolta ennen kaikkea tulevaisuudesta. Millä pystymme turvaamaan nykyisen palvelutason kaikkialla maassa ja hoivaamaan vanhuksemme sekä vammaiset ja muut apua tarvitsevat myös tulevina vuosikymmeninä? Vanhusten tulee saada asua omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista ja heille on järjestettävä tarvittava tuki sekä ajoissa toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta. Näistä asioista huolehtiminen on kunnia-asiamme, jota olen pyrkinyt edistämään myös pitkäaikaisena perusturvalautakunnan jäsenenä.

Sydäntäni lähellä oleva asia on yrittäjyys ja sen kautta käsi kädessä kulkeva työllisyys. Yrittäjyys on kuntien elinvoimaisuuden moottori. Suurin osa uusista työpaikoista syntyy nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joita edustan.

Yrittäjyyden esteiden poistaminen ja aito yhteistyö julkisen puolen ja yrittäjien kesken on ensiarvoisen tärkeää kuntien tulevaisuuden ja elinvoimaisuuden kannalta. Kuntien tehtäviä on vähennettävä ja opittava hyödyntämään paikallisten yrittäjien osaamista. Tarvitaan uusia yrityksiä. Olen monipuolisen elinkeinorakenteen kannattaja. Uusien työpaikkojen luominen vaatii erityisiä ponnistuksia ja positiivista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Pohjoisen sijaintimme aiheuttamat logistiset ongelmat on ratkottava. Perheyrittäjyys on huomioitava meillä Kuusamossakin esiintyvänä voimavarana. Sukupolvenvaihdokset yrityksissä on tehtävä mahdollisiksi, jotta saadaan jatkajat omasta perheestä ja jotteivät nämäkin yritykset siirry ulkomaalaisten pörssiyhtiöiden syliin. On taattava myös nykyisten yritysten toiminta ja tehtävä yhteistyötä, jotta löydämme niistä potentiaaliset kasvumahdollisuudet.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n hallituksen puheenjohtajana kannan erityistä huolta maamme puolentoista tuhannen fysioterapiayrityksen ja myös muiden terveys- ja sosiaalialan yrittäjien asemasta suunnitteilla olevassa sote-uudistuksessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislakiehdotus ei riittävästi avaa mahdollisuuksia palvelutuotannon monipuolistamiselle ja jättää yrittäjät oven ulkopuolelle, kun se rajaa tuotannon kunnille ja kuntayhtymille. Ostavatko kunnat palvelujamme – se jää nähtäväksi. Olemmeko kunnille voimavara ja verotulojen kartuttaja vai vain hätävara?  Peräänkuulutan hyvää yhteistyötä julkisen ja yksityisen palvelutuotannon välillä, mutta myös julkisten palveluiden läpinäkyvyyttä, hintojen laskemista ja julkistamista, minkä pohjalta voidaan suorittaa todenperäistä vertailua julkisen ja yksityisen palvelutuotannon välillä. 

Perheeseeni kuuluu kaksi aikuista lasta ja aviomies. Pian 2-vuotiaan Valtteri-pojan mummina olen päässyt seuraamaan myös sitä haastavaa arkea, jossa tämän päivän lapsiperheet tasapainoilevat yrittäessään taloudellisesti epävarmoina aikoina täyttää kiireisen työelämän vaatimukset ja rakentaa samalla mahdollisimman turvallista pohjaa ja tulevaisuutta lapsilleen. Lapsiperheiden arkeen on tärkeää saada tukea ja helpotusta.

Lähden ehdokkaaksi päättäväisin ja nöyrin mielin. Olen päätökseni tehnyt ja tarjoudun ehdokkaaksi luvaten tehdä kaikkeni mahdollisessa kansanedustajan työssä tämänikäisen ihmisen kokemuksella ja näkemyksellä lapsia, lapsiperheitä ja nuorten terveen kasvun tukemista unohtamatta. Nuorissa on tulevaisuus ja heitä on tuettava ja kannustettava ahkeruuteen ja yrittäjyyteen niin omassa elämässä, opinnoissa kuin työelämään sijoittumisessa.  

 

Tuula Mustonen

kansanedustajaehdokas