Blogi‎ > ‎

SOTE-UUDISTUKSEN ABC TERVEYSPALVELUISSA

lähettänyt Saara Leivo 23.3.2017 klo 2.51
Hallitus on antanut eduskunnalle esitykset maakuntalaiksi ja laiksi sosiaaliala- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Valtakunta on jaettu 18 maakuntaan. Maakunnissa sote-valmistustyö on jo hyvässä vauhdissa.

Tulevat maakunnat eivät ole palvelujen tuottajia vaan järjestäjiä. Järjestäjänä maakunnan keskeisin tehtävä on varmistaa, että yhteiset verorahat käytetään vastuullisesti, markkinat toimivat ja että kaikki palvelut tuotetaan monituottajamallilla.

Monituottajamalli tarkoittaa sitä, että maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluita tuottavat erilaiset toimijat, yrittäjät, yritykset, järjestöt ja vain osittain maakunnan omistamat liikelaitokset tai maakunta itse. Monituottajuus ja markkinoiden hyödyntäminen mahdollistaa eri tuottajien ja tuotantotapojen avoimen vertailun. Hinnat ovat kaikille toimijoille samat ja kilpailu tapahtuu vaikuttavuudella ja paremmalla laadulla sekä hyvällä palvelulla.

Oleellinen osa sote-uudistusta on valinnanvapaus. Valinnanvapauslaki on jo lausuntokierroksella. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Tavoitteena on, että valinnanvapaus nopeuttaa ihmisten pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin ja lisää asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihin. Asiakas voi valita maakunnan omistaman yhtiön, yksityisen yrityksen tai järjestön valinnanvapauden piiriin kuuluvissa palveluissa. Asiakasmaksu on sama tuottajasta riippumatta.

Asiakas on kuningas. Hän valitsee maakunnan liikelaitoksen yhtiöittämän sote-keskuksen, yksityisen tai yhteisön omistaman sote-keskuksen ja hammashoitolan ja sitoutuu valintaan vuodeksi. Sote-keskuksesta saa hoitajan ja lääkärin palveluita sekä sosiaalipalveluja ja niihin liittyvää neuvontaa ja lyhytaikaista sosiaalipalvelua. Sote-keskus voi tarjota myös erikoislääkärin vastaanottoja. Hammashoitola tarjoaa hammaslääkärin ja suuhygienistin peruspalvelut. Sote-keskuksella on vastuu asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta. Asiakas voi saada halutessaan maksusetelin yksittäisten toimenpiteiden hankkimiseen muilta tuottajilta, esim. fysioterapia hankkimiseen.

Maakunnan liikelaitos tarjoaa ne palvelut, joita ei saa sote-keskuksesta tai hammashoitolasta (päivystys ja suurin osa erikoissairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista). Maakunnan liikelaitoksen toimipisteitä ovat esimerkiksi sairaalat ja sosiaaliasemat. Tarvittaessa maakunnan liikelaitos arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja tekee asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman. Asiakas voi saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin, jolla hankkii tarvitsemiaan palveluja. Julkisen palvelun toimipisteen asiakas voi kuitenkin valita koko maan alueelta. Erikoissairaanhoidossa julkinen hoitopaikka valitaan yhdessä lähettävän lääkärin kanssa.

Maksuseteli - sote-keskus tai hammashoitola myöntää

Asiakas voi halutessaan saada maksusetelin yksittäisen palvelun hankkimiseen toiselta tuottajalta, vaikka sote-keskus tuottaisi itse samoja palveluja. Asiakas voi valita rekisteröidyn palveluntuottajan kaikkialta Suomessa. Asiakasmaksu on sama. Silloinkin sote-keskus tai hammashoitola vastaa asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta, laadusta ja kustannuksista.

Asiakasseteli – maakunnan liikelaitos myöntää

Maakunnan liikelaitoksen toimipiste voi myöntää asiakkaalle asiakassetelin yksittäisen palvelun tai asiakassuunnitelman toteuttamiseksi. Asiakas voi valita rekisteröidyn palveluntuottajan kaikkialta Suomessa. Asiakasmaksu on sama. Maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta, laadusta ja kustannuksista. Maakunta päättää, missä palveluissa asiakasseteli otetaan käyttöön. Maakunta voisi ottaa asiakassetelin käyttöön esim. kotihoidossa tai tietyissä erikoissairaanhoidon toimenpiteissä. Asiakas valitsee haluamansa rekisteröityneen tuottajan koko maan alueelta.

Henkilökohtainen budjetti – maakunnan liikelaitos myöntää

Henkilökohtaisen budjetin avulla esimerkiksi vanhus- tai vammaispalveluiden asiakas voi vaikuttaa palvelun tai muun tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajan. Asiakas voi asiakassuunnitelman rajoissa päättää mihin ja kenen tuottamiin palveluihin raha käytetään, kuten henkilökohtaiseen avustajaan tai kuljetuspalveluihin.

Comments